về nội dung

How hard is German for English speakers?

viết bởi germanlearningclub, Ngày 18 tháng 5 năm 2020

Nội dung: English

  • Tin nhắn: 3
  • Lượt xem: 3931

Bitte um syntaktische Analyse folgenden Satzes

viết bởi cototo, Ngày 23 tháng 9 năm 2020

Nội dung: Deutsch

  • Tin nhắn: 1
  • Lượt xem: 51

Is Mädchen hier Akkusativ oder Dativ?

viết bởi sheriDE, Ngày 21 tháng 9 năm 2020

Nội dung: Deutsch

  • Tin nhắn: 2
  • Lượt xem: 141
Quay trở lại chỗ ban đầu