về nội dung

Vote vor deutsch.info as website of the year 2016

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: English

 • Bản tham luận: 5
 • Sự kêu gọi: 15473

Nomination as "Website of the year 2015"!

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: English

 • Bản tham luận: 6
 • Sự kêu gọi: 20111

Wer, Wen et Wem

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Français

 • Bản tham luận: 5
 • Sự kêu gọi: 8538

Tham luận cuối cùng

Besplatno učenje njemačkog preko Fejsa, pasivno

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Hrvatski

 • Bản tham luận: 2
 • Sự kêu gọi: 19424

زبان المانی (اموزش)

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: فارسی

 • Bản tham luận: 4
 • Sự kêu gọi: 14727

Tham luận cuối cùng

WER WEISS GeothE?

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 19
 • Sự kêu gọi: 25990

Tham luận cuối cùng

 • Bản tham luận: 9
 • Sự kêu gọi: 16060

Bekanntschaft

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 7
 • Sự kêu gọi: 15261

Tham luận cuối cùng

Quay trở lại chỗ ban đầu