về nội dung

Denken Sie daran, niemand kommt, um uns zu retten

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Română

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 66

Das Virus enthüllt die brutale Wahrheit. !

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Esperanto

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 21

Warum töten Coronaviren so viele Schwarze? Weil sie arm sind

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Français

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 12
 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 12
 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 18

Covid-19 bringt Schwarze gleich um – keine Überraschungen.

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Esperanto

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 19
Quay trở lại chỗ ban đầu