về nội dung

Hello, I'm new here.

viết bởi Throughout, Ngày 03 tháng 8 năm 2016

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 17157

Tin nhắn cuối

brieffreunde

viết bởi admadm, Ngày 06 tháng 11 năm 2016

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 17261

Tin nhắn cuối

Hallo Leute

viết bởi Abdullah80, Ngày 08 tháng 9 năm 2016

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 16999

Tin nhắn cuối

Greska u 2 temi 1 lekcije A1

viết bởi GoteNNN, Ngày 09 tháng 7 năm 2016

Nội dung: Hrvatski

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 18354

Kako najlakse uciti njemacki jezik

viết bởi Emina_20, Ngày 21 tháng 1 năm 2015

Nội dung: Hrvatski

 • Tin nhắn: 43
 • Lượt xem: 84096

traženje posla.

viết bởi kresimirzg01, Ngày 07 tháng 8 năm 2016

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 16821

Tin nhắn cuối

poďme sa učiť spolu

viết bởi Olap88, Ngày 13 tháng 2 năm 2016

Nội dung: Slovenčina

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 20697

Tin nhắn cuối

Za 7 mesiacov?? ?ožné? Nemožné?

viết bởi Neullior, Ngày 11 tháng 11 năm 2015

Nội dung: Slovenčina

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 19707

primjeri ispita po razinama

viết bởi Deutcshe1, Ngày 25 tháng 1 năm 2016

Nội dung: Hrvatski

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 17493

Hallo

viết bởi andrei62, Ngày 19 tháng 1 năm 2016

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 17670

Tin nhắn cuối

Quay trở lại chỗ ban đầu