về nội dung

TÜRKÇE-DEUTSCH-ENGLİSH

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 3
 • Sự kêu gọi: 9951

Tham luận cuối cùng

Učenje njemačkog

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Hrvatski

 • Bản tham luận: 5
 • Sự kêu gọi: 12909

Tham luận cuối cùng

zajedno

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Hrvatski

 • Bản tham luận: 2
 • Sự kêu gọi: 11464

Tham luận cuối cùng

Können Sie mich bitte korrigieren?

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 3
 • Sự kêu gọi: 16922

Tham luận cuối cùng

Exchange Spanish-German

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: English

 • Bản tham luận: 2
 • Sự kêu gọi: 10354

Tham luận cuối cùng

Echange allemand français

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 9692

Tham luận cuối cùng

Hallo Ich suche jenmand zu meine deutsch verbesserung

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: English

 • Bản tham luận: 2
 • Sự kêu gọi: 10632

KORISNE STRANICE;LINKOVI ;OSTALO

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Hrvatski

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 10724

Tham luận cuối cùng

Deutsch und Englisch sprechen

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 10220

Tham luận cuối cùng

Auf der Suche...

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 10110

Tham luận cuối cùng

Quay trở lại chỗ ban đầu