về nội dung

Suche einen Freund

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 29
 • Sự kêu gọi: 25871

Tham luận cuối cùng

دیکشنری آنلاین آلمانی به فارسی

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: فارسی

 • Bản tham luận: 6
 • Sự kêu gọi: 21234

Problem with some of the exercises

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: English

 • Bản tham luận: 5
 • Sự kêu gọi: 8541

Tham luận cuối cùng

KORISNE STRANICE;LINKOVI ;OSTALO

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Hrvatski

 • Bản tham luận: 3
 • Sự kêu gọi: 9227

Tham luận cuối cùng

Ich brauche Praktikum

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 6
 • Sự kêu gọi: 7414

Tham luận cuối cùng

Lernen wir Deutsch zusammen!

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Hrvatski

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 4460

Tham luận cuối cùng

Ich brauche jemanden mit wem ich Deutsch sprechen kann

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 5
 • Sự kêu gọi: 5267

poďme sa učiť spolu

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Slovenčina

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 17939

Tham luận cuối cùng

Ich suche deutsche Eingeborene, mit denen ich sprechen kann

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 4439

Ich brauche Hilfe

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 4
 • Sự kêu gọi: 6605

Tham luận cuối cùng

Quay trở lại chỗ ban đầu