về nội dung

Was meint Ihr?

viết bởi Blesavac6, Ngày 14 tháng 3 năm 2017

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 9
 • Lượt xem: 25769

Tin nhắn cuối

How to find out the correct answer when you make mistake?

viết bởi dsipus, Ngày 18 tháng 5 năm 2016

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 9
 • Lượt xem: 28084

Komentarze dotyczace tej strony

viết bởi Ilangora, Ngày 28 tháng 2 năm 2014

Nội dung: Polski

 • Tin nhắn: 93
 • Lượt xem: 150788

Pomoc w nauce języka niemieckiego

viết bởi PhaseLunaire, Ngày 25 tháng 1 năm 2018

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 16353

I can not access the Courses tab

viết bởi xPlayerDEx, Ngày 20 tháng 1 năm 2018

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 15613

Tin nhắn cuối

Feedback zur neuen Plattform

viết bởi KatharinaF, Ngày 05 tháng 10 năm 2017

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 9
 • Lượt xem: 21449

ĉu eraro ĉe a1/2/1/17?

viết bởi Franmau, Ngày 03 tháng 12 năm 2017

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 17387

Tin nhắn cuối

ĉu eraro ĉe a1/2/2/6?

viết bởi Franmau, Ngày 04 tháng 12 năm 2017

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 16815

Tin nhắn cuối

Tastatur korrigieren

viết bởi jubair, Ngày 02 tháng 12 năm 2017

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 16455

Tin nhắn cuối

Zapytanie o poprawne odpowiedzi

viết bởi Alina870, Ngày 05 tháng 1 năm 2015

Nội dung: Polski

 • Tin nhắn: 10
 • Lượt xem: 32432
Quay trở lại chỗ ban đầu