về nội dung

Your comments about the website

viết bởi Neringa, Ngày 26 tháng 12 năm 2013

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 30
 • Lượt xem: 62777

مشكل در نحوه استفاده از سايت

viết bởi Turyalaiafghan, Ngày 17 tháng 4 năm 2017

Nội dung: فارسی

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 20845

Błąd w zadaniu

viết bởi 13lipca1983, Ngày 02 tháng 1 năm 2020

Nội dung: Polski

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 9853

Tin nhắn cuối

ses çalışmıyor mu?

viết bởi trakya, Ngày 23 tháng 12 năm 2019

Nội dung: Türkçe

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 9149

Tin nhắn cuối

Suche Leute für Unterhaltung und Kommunikation. Ich komme aus Spanien.

viết bởi Crismiry, Ngày 09 tháng 2 năm 2017

Nội dung: Español

 • Tin nhắn: 9
 • Lượt xem: 21658

Lernen wir Deutsch zusammen!

viết bởi milica547, Ngày 24 tháng 11 năm 2018

Nội dung: Hrvatski

 • Tin nhắn: 16
 • Lượt xem: 18617

merhabalar

viết bởi orhanalkan, Ngày 26 tháng 5 năm 2015

Nội dung: Türkçe

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 26784

Tin nhắn cuối

Комментарии о сайте

viết bởi Neringa, Ngày 26 tháng 12 năm 2013

Nội dung: Русский

 • Tin nhắn: 32
 • Lượt xem: 66092

"deutsch.info"yu değerlendirin- Görüşleriniz önemli

viết bởi BILARK, Ngày 24 tháng 2 năm 2016

Nội dung: Türkçe

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 27922

Falsh Satz.

viết bởi W3R3WLPH, Ngày 09 tháng 3 năm 2017

Nội dung: Polski

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 22984

Tin nhắn cuối

Quay trở lại chỗ ban đầu