về nội dung

add pic

viết bởi isabelle74, Ngày 18 tháng 6 năm 2014

Nội dung: English

  • Tin nhắn: 2
  • Lượt xem: 29219

Tin nhắn cuối

False lesson

viết bởi Tethel, Ngày 26 tháng 6 năm 2014

Nội dung: English

  • Tin nhắn: 1
  • Lượt xem: 26176

Tin nhắn cuối

انجمن زبان آموزان آلمانی فارسی زبان

viết bởi reto2012, Ngày 24 tháng 6 năm 2014

Nội dung: فارسی

  • Tin nhắn: 1
  • Lượt xem: 26917

10.000 registrierte Benutzer

viết bởi Jev, Ngày 29 tháng 1 năm 2014

Nội dung: Deutsch

  • Tin nhắn: 9
  • Lượt xem: 55243

deutsch.info auf Facebook

viết bởi Neringa, Ngày 26 tháng 12 năm 2013

Nội dung: Deutsch

  • Tin nhắn: 1
  • Lượt xem: 35422

Tin nhắn cuối

Quay trở lại chỗ ban đầu