về nội dung

portal deutschinfo.

viết bởi zielonooka181, Ngày 03 tháng 8 năm 2014

Nội dung: Polski

 • Tin nhắn: 5
 • Lượt xem: 19839

Tin nhắn cuối

Pomysł

viết bởi Ceglany, Ngày 16 tháng 9 năm 2014

Nội dung: Polski

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 19250

Tin nhắn cuối

Kommentare über die Webseite

viết bởi Neringa, Ngày 26 tháng 12 năm 2013

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 7
 • Lượt xem: 23441

add pic

viết bởi isabelle74, Ngày 18 tháng 6 năm 2014

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 22907

Tin nhắn cuối

False lesson

viết bởi Tethel, Ngày 26 tháng 6 năm 2014

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 19968

Tin nhắn cuối

انجمن زبان آموزان آلمانی فارسی زبان

viết bởi reto2012, Ngày 24 tháng 6 năm 2014

Nội dung: فارسی

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 19994

10.000 registrierte Benutzer

viết bởi Jev, Ngày 29 tháng 1 năm 2014

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 9
 • Lượt xem: 41201

deutsch.info auf Facebook

viết bởi Neringa, Ngày 26 tháng 12 năm 2013

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 28069

Tin nhắn cuối

Quay trở lại chỗ ban đầu