về nội dung

What is the best way to learn German?

viết bởi germanlearningclub, Ngày 30 tháng 5 năm 2020

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 8561

Deutsch zu sprechen

viết bởi ahmedadel, Ngày 05 tháng 2 năm 2018

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 24
 • Lượt xem: 30653

Tin nhắn cuối

Question sur le site

viết bởi Mahadmed, Ngày 17 tháng 8 năm 2020

Nội dung: Français

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 3548

Tin nhắn cuối

بدأ تعلم الألمانية عبر هذا الموقع من الصفر

viết bởi MaherAZ, Ngày 07 tháng 7 năm 2017

Nội dung: العربية

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 18649

Wie kann ich die Lernenden motivieren?

viết bởi germanvibesblog, Ngày 29 tháng 5 năm 2020

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 8082

Votre avis sur deutsch.info

viết bởi KatharinaF, Ngày 06 tháng 5 năm 2015

Nội dung: Français

 • Tin nhắn: 41
 • Lượt xem: 68185

Wie ich nutzvolle Web-seite gefunden habe

viết bởi Sitora1993, Ngày 17 tháng 5 năm 2020

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 7589

How do I type "o" with an umlaut?

viết bởi Neil57LG, Ngày 09 tháng 5 năm 2020

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 7356

praktikum Deutsch

viết bởi RAHABI, Ngày 24 tháng 4 năm 2020

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 8301

Tin nhắn cuối

Deutsch lernen

viết bởi Dosia_1995, Ngày 25 tháng 8 năm 2018

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 30
 • Lượt xem: 27856

Tin nhắn cuối

Quay trở lại chỗ ban đầu