về nội dung

Aký je váš názor na Deutsch.info?

viết bởi katarina, Ngày 16 tháng 3 năm 2015

Nội dung: Slovenčina

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 25221

Deutsch lernen

viết bởi Irm, Ngày 27 tháng 12 năm 2014

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 55
 • Lượt xem: 85147

Tin nhắn cuối

seriously? no spanish language in Website?!

viết bởi sergalmar, Ngày 15 tháng 8 năm 2014

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 26698

słownik

viết bởi lch, Ngày 04 tháng 3 năm 2015

Nội dung: Polski

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 23854

Tin nhắn cuối

chyba v učebných textoch?

viết bởi laijk, Ngày 28 tháng 2 năm 2015

Nội dung: Slovenčina

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 24844

Tin nhắn cuối

Dobro vecer ilii Guten abend :)

viết bởi Fina, Ngày 01 tháng 3 năm 2015

Nội dung: Hrvatski

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 23913

je tu slovenka ceska ktora by sa somnou ucila nemcinu

viết bởi 00medved, Ngày 28 tháng 7 năm 2014

Nội dung: Slovenčina

 • Tin nhắn: 16
 • Lượt xem: 35362

Haaaallooo ! :)

viết bởi ikb837, Ngày 03 tháng 11 năm 2014

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 46
 • Lượt xem: 69359

Tin nhắn cuối

Aký minulý čas používate ? Préteritum oder Perfektum ? :D

viết bởi Sven00, Ngày 15 tháng 2 năm 2015

Nội dung: Slovenčina

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 23979

allemand

viết bởi sarra19, Ngày 22 tháng 1 năm 2015

Nội dung: Français

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 24289

Tin nhắn cuối

Quay trở lại chỗ ban đầu