về nội dung

Spoločne komunikovať

viết bởi maminka125, Ngày 25 tháng 5 năm 2015

Nội dung: Slovenčina

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 23901

Tin nhắn cuối

Hallo

viết bởi djamalo, Ngày 17 tháng 5 năm 2015

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 22448

Tin nhắn cuối

Hallo

viết bởi djamalo, Ngày 17 tháng 5 năm 2015

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 22973

Tin nhắn cuối

Co myślisz o deutsch.info.?

viết bởi KatharinaF, Ngày 06 tháng 5 năm 2015

Nội dung: Polski

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 24697

Your opinion on deutsch.info?

viết bởi KatharinaF, Ngày 17 tháng 3 năm 2015

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 24032

Ce site a-t-il des exercices ?

viết bởi Ilyas2a, Ngày 25 tháng 4 năm 2015

Nội dung: Français

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 23785

aide pour allemand

viết bởi Gukris, Ngày 12 tháng 11 năm 2014

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 24890

Tin nhắn cuối

Deutsche Sprache jeden Tag sprechen!!!!

viết bởi sladjanac, Ngày 03 tháng 4 năm 2015

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 14
 • Lượt xem: 32666

Warum lernen wir Deutsch?

viết bởi Lukasz_Olejarczyk, Ngày 20 tháng 3 năm 2015

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 29098

Tin nhắn cuối

Quay trở lại chỗ ban đầu