về nội dung

Błąd w zadaniu

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Polski

 • Bản tham luận: 2
 • Sự kêu gọi: 384

Tham luận cuối cùng

ses çalışmıyor mu?

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Türkçe

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 434

Tham luận cuối cùng

Комментарии о сайте

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Русский

 • Bản tham luận: 32
 • Sự kêu gọi: 41645

Tham luận cuối cùng

مشكل در نحوه استفاده از سايت

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: فارسی

 • Bản tham luận: 3
 • Sự kêu gọi: 11098

merhabalar

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Türkçe

 • Bản tham luận: 4
 • Sự kêu gọi: 17274

Tham luận cuối cùng

Your comments about the website

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: English

 • Bản tham luận: 23
 • Sự kêu gọi: 42661

Tham luận cuối cùng

Deutsch lernen

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 26
 • Sự kêu gọi: 7895

Tham luận cuối cùng

Deutsch zu sprechen

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 20
 • Sự kêu gọi: 10840

Tham luận cuối cùng

"deutsch.info"yu değerlendirin- Görüşleriniz önemli

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Türkçe

 • Bản tham luận: 3
 • Sự kêu gọi: 15284

Lernen wir Deutsch zusammen!

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Hrvatski

 • Bản tham luận: 16
 • Sự kêu gọi: 6401

Tham luận cuối cùng

Quay trở lại chỗ ban đầu