về nội dung

احتاج الى شريك

viết bởi Abbasalkaki, Ngày 24 tháng 2 năm 2021

Nội dung: العربية

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 756

Gesprschpartner

viết bởi Bistra74, Ngày 14 tháng 3 năm 2021

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 5
 • Lượt xem: 797

Tin nhắn cuối

Gesprächspartener

viết bởi Manu777, Ngày 25 tháng 3 năm 2021

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 504

Tin nhắn cuối

Gebrauchsanweisung

viết bởi Jernej321, Ngày 23 tháng 3 năm 2021

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 560

Tin nhắn cuối

ich brauche Gesprachspartner um mein deutsch zu verbessern

viết bởi landeau, Ngày 04 tháng 3 năm 2021

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 852

Ich brauche ein Partner mit wem ich komfortabel sprechen kann.

viết bởi ewelina86, Ngày 08 tháng 4 năm 2017

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 77
 • Lượt xem: 77581

Quelques commentaires... Few comments

viết bởi RobinDRE, Ngày 25 tháng 8 năm 2014

Nội dung: Français

 • Tin nhắn: 20
 • Lượt xem: 37781

Zlepseni - Slovnik

viết bởi lmajek, Ngày 31 tháng 10 năm 2020

Nội dung: Česky

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 2599

Tin nhắn cuối

Fragenbogen um Bankmarktz

viết bởi Rasm002a, Ngày 27 tháng 10 năm 2020

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 2246
Quay trở lại chỗ ban đầu