về nội dung

Qua trang mạng

Những câu hỏi, ý tưởng và đề xuất cho trang web deutsch.info

 • Chủ đề: 205
 • Tin nhắn: 1827

Những điều mới

Các thông tin, mọi sự kiện - mọi thứ về tiếng Đức và các quốc gia nói tiếng Đức

 • Chủ đề: 23
 • Tin nhắn: 150

Tin nhắn cuối

Các câu hỏi về tiếng Đức

Ngữ pháp, các cụm từ, thuật ngữ, trợ giúp dịch thuật, bài kiểm tra ngôn ngữ

 • Chủ đề: 283
 • Tin nhắn: 1403

Tin nhắn cuối

Các khóa học và các tài liệu học tập

Các khóa học tiếng Đức, các đường liên kết đến và những lời khuyên bảo về các tài liệu học tập, từ điển, trang web

 • Chủ đề: 89
 • Tin nhắn: 569

Tin nhắn cuối

Nhập cư

Các yêu cầu, mọi thủ tục, nhập quốc tịch và những bài học kinh nghiệm

 • Chủ đề: 16
 • Tin nhắn: 71

Nghiên cứu và học tập

Mọi yêu cầu cho sinh viên, đăng ký tuyển sinh, chi phí, tìm kiếm nơi đào tạo, các lời khuyên nhủ

 • Chủ đề: 45
 • Tin nhắn: 196

Tin nhắn cuối

Công việc

Tìm kiếm việc làm và thành lập công ty ở các quốc gia nói tiếng Đức, những bài viết về kinh nghiệm trải nghiệm, các lời khuyên nhủ

 • Chủ đề: 63
 • Tin nhắn: 170

Tin nhắn cuối

Cuộc sống

Tìm kiếm nhà ở, nơi chăm sóc trẻ em, trường học, bảo hiểm

 • Chủ đề: 22
 • Tin nhắn: 214

Nghành du lịch

Các bài kinh nghiệm trải nghiệm, các lời khuyên của những người trong cuộc, các câu hỏi và các câu trả lời về việc đi du lịch ở các quốc gia nói tiếng Đức

 • Chủ đề: 5
 • Tin nhắn: 14

Tin nhắn cuối

Văn học, âm nhạc, phim ảnh

Tất cả xung quanh về nền văn hóa, âm nhạc và phim ảnh sử dụng tiếng Đức

 • Chủ đề: 11
 • Tin nhắn: 79

Tin nhắn cuối

 • Chủ đề: 68
 • Tin nhắn: 323

Tin nhắn cuối

Quay trở lại chỗ ban đầu