về nội dung

Qua trang mạng

Những câu hỏi, ý tưởng và đề xuất cho trang web deutsch.info

 • Themen: 189
 • Beiträge: 1774

Những điều mới

Các thông tin, mọi sự kiện - mọi thứ về tiếng Đức và các quốc gia nói tiếng Đức

 • Themen: 20
 • Beiträge: 135

Các câu hỏi về tiếng Đức

Ngữ pháp, các cụm từ, thuật ngữ, trợ giúp dịch thuật, bài kiểm tra ngôn ngữ

 • Themen: 235
 • Beiträge: 1257

Các khóa học và các tài liệu học tập

Các khóa học tiếng Đức, các đường liên kết đến và các khuyến nghị về các tài liệu học tập, từ điển, trang web

 • Themen: 78
 • Beiträge: 555

Nhập cư

Các yêu cầu, mọi thủ tục, nhập quốc tịch và những bài kinh nghiệm trải nghiệm

 • Themen: 16
 • Beiträge: 67

Nghiên cứu và học tập

Mọi yêu cầu cho sinh viên, đăng ký tuyển sinh, chi phí, tìm kiếm nơi đào tạo, các lời khuyên nhủ

 • Themen: 41
 • Beiträge: 189

Công việc

Tìm kiếm việc làm và thành lập công ty ở các quốc gia nói tiếng Đức, những bài viết về kinh nghiệm trải nghiệm, các lời khuyên nhủ

 • Themen: 64
 • Beiträge: 179

Cuộc sống

Tìm kiếm nhà ở, nơi chăm sóc trẻ em, trường học, bảo hiểm

 • Themen: 23
 • Beiträge: 198

Nghành du lịch

Các bài kinh nghiệm trải nghiệm, các lời khuyên của những người trong cuộc, các câu hỏi và các câu trả lời về việc đi du lịch ở các quốc gia nói tiếng Đức

 • Themen: 5
 • Beiträge: 12

Letzter Beitrag

Văn học, âm nhạc, phim ảnh

Tất cả xung quanh văn học, âm nhạc và phim ảnh

 • Themen: 9
 • Beiträge: 70
 • Themen: 65
 • Beiträge: 304
Quay trở lại chỗ ban đầu