về nội dung

Qua trang mạng

Những câu hỏi, ý tưởng và đề xuất cho trang web deutsch.info

 • Đề tài: 202
 • Bản tham luận: 1810

Những điều mới

Các thông tin, mọi sự kiện - mọi thứ về tiếng Đức và các quốc gia nói tiếng Đức

 • Đề tài: 32
 • Bản tham luận: 165

Các câu hỏi về tiếng Đức

Ngữ pháp, các cụm từ, thuật ngữ, trợ giúp dịch thuật, bài kiểm tra ngôn ngữ

 • Đề tài: 242
 • Bản tham luận: 1305

Tham luận cuối cùng

Các khóa học và các tài liệu học tập

Các khóa học tiếng Đức, các đường liên kết đến và những lời khuyên bảo về các tài liệu học tập, từ điển, trang web

 • Đề tài: 81
 • Bản tham luận: 564

Nhập cư

Các yêu cầu, mọi thủ tục, nhập quốc tịch và những bài học kinh nghiệm

 • Đề tài: 17
 • Bản tham luận: 73

Nghiên cứu và học tập

Mọi yêu cầu cho sinh viên, đăng ký tuyển sinh, chi phí, tìm kiếm nơi đào tạo, các lời khuyên nhủ

 • Đề tài: 47
 • Bản tham luận: 199

Công việc

Tìm kiếm việc làm và thành lập công ty ở các quốc gia nói tiếng Đức, những bài viết về kinh nghiệm trải nghiệm, các lời khuyên nhủ

 • Đề tài: 64
 • Bản tham luận: 176

Cuộc sống

Tìm kiếm nhà ở, nơi chăm sóc trẻ em, trường học, bảo hiểm

 • Đề tài: 23
 • Bản tham luận: 203

Nghành du lịch

Các bài kinh nghiệm trải nghiệm, các lời khuyên của những người trong cuộc, các câu hỏi và các câu trả lời về việc đi du lịch ở các quốc gia nói tiếng Đức

 • Đề tài: 6
 • Bản tham luận: 13

Tham luận cuối cùng

Văn học, âm nhạc, phim ảnh

Tất cả xung quanh văn hóa, âm nhạc và phim ảnh sử dụng tiếng Đức

 • Đề tài: 9
 • Bản tham luận: 70

Tham luận cuối cùng

 • Đề tài: 64
 • Bản tham luận: 314

Tham luận cuối cùng

Quay trở lại chỗ ban đầu