về nội dung

(1) Nhiều ngôn ngữ trên trang Web (2) để học tiếng Đức

Cả trên Thông tin Đức (deutsch.info) cũng có thể miễn phí, với bất cứ thời gian nào và bất cứ ở đâu cũng có thể học tiếng Đức-online với sự hỗ trợ của nhiều ngôn ngữ! Bên cạnh online Khóa học, Ngữ pháp, trò chơi và những điều nghe nhìn, ta còn biết được những Thông tin có ích cho cuộc sống và việc làm tại Đức và Áo cũng như Tài liệu miễn phí cho Buổi học.

Bây giờ đăng ký miễn phí!

Bạn tìm thấy gì ở đây?

biết rồi chứ?

Những Từ hình thành như "không thể phá hủy"(Coca-Cola-Quảng cáo) hay "an toàn khi sổ mũi" Giấy lau mũi là dạng dùng cho Quảng cáo đã lấy ra từ ngữ của tiếng Đức nói chung.

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu chưa?

Thành lập Tài khoản mới

Quay trở lại chỗ ban đầu