K vsebini

неправильные глаголы

od DeutschGirl315, 30. oktober 2015

jezik: Русский

 • Prispevki: 2
 • Pozivi: 15666

Bite helfen Sie mir mit meiner Uebersetzung

od mathsrashmi, 17. januar 2015

jezik: English

 • Prispevki: 4
 • Pozivi: 19083

Sprachkenntnisse verbessern

od penny1919, 05. november 2015

jezik: Deutsch

 • Prispevki: 3
 • Pozivi: 15783

Wer möchtet Deutsch mit mir sprechen

od glebov12, 22. oktober 2015

jezik: Deutsch

 • Prispevki: 4
 • Pozivi: 15356

pozdrav

od nepovratni22, 25. oktober 2015

jezik: Deutsch

 • Prispevki: 2
 • Pozivi: 15138

Zadnji prispevek

sprechen

od Shammm, 10. oktober 2015

jezik: Deutsch

 • Prispevki: 3
 • Pozivi: 15344

Zadnji prispevek

Potrzebny tłumacz

od arogantka0, 04. oktober 2015

jezik: Polski

 • Prispevki: 1
 • Pozivi: 15001

لهجه های مخلتلف زبان آلمانی

od Homejra, 08. september 2015

jezik: فارسی

 • Prispevki: 3
 • Pozivi: 17011
Na začetek