ورود به محتوا

BESOIN AIDE

از ruby, 1 اکتبر 2017

زبان: Français

 • پست‌ها: 1
 • نمایش‌ها: 7178

آخرین ارسال

Was ist hier richtig?

از Wombi67, 26 سپتامبر 2017

زبان: Deutsch

 • پست‌ها: 1
 • نمایش‌ها: 7791

آخرین ارسال

Sprachpartner

از Alkhojaa, 25 ژوئن 2017

زبان: Deutsch

 • پست‌ها: 1
 • نمایش‌ها: 8382

آخرین ارسال

Schreiben Test - wie gut ist es?

از Simonegal, 11 ژوئن 2017

زبان: Deutsch

 • پست‌ها: 5
 • نمایش‌ها: 12045

Particip perfekt

از Adelka, 29 مهٔ 2017

زبان: Hrvatski

 • پست‌ها: 1
 • نمایش‌ها: 10527

آخرین ارسال

Ich suche Freunden, mit denen ich Deutsch sprechen kann

از Hamza001, 28 آوریل 2017

زبان: Deutsch

 • پست‌ها: 7
 • نمایش‌ها: 10206

Suche jemanden, der mir mit meiner Webseite helfen kann

از katka_t1, 20 آوریل 2017

زبان: Deutsch

 • پست‌ها: 1
 • نمایش‌ها: 9741

Where to place the "nicht"

از LotteIngwer, 6 آوریل 2017

زبان: Deutsch

 • پست‌ها: 3
 • نمایش‌ها: 10032

German grammar

از JosipaS1225, 4 آوریل 2017

زبان: English

 • پست‌ها: 2
 • نمایش‌ها: 10814

آخرین ارسال

''Weil'' bağlacı neden cümleleri

از ali6312, 3 آوریل 2017

زبان: Türkçe

 • پست‌ها: 1
 • نمایش‌ها: 11961
بازگشت به بالا