Στο περιεχόμενο

Alguien para completar el dialogo, por favor

από drdrew, 15 Δεκεμβρίου 2020

Δημοσίευση: 4

Γλώσσα: Deutsch

drdrew (Επισκόπηση προφίλ) 15 Δεκεμβρίου 2020 - 1:51:17 μ.μ.

A: Guten______! (1) Ich möchte zwei_____________(2) nach Hamburg.

B: _______Tag! (3) Hin und _____________(4) ?

A: Nein, bitte nur___________(5)!

B: Und wann möchten Sie____________(6) ?

A: Morgen Nachmittag!

B: Gut, dann_____________(7) ich Ihnen den ______ (8) um 15.30 Uhr.

A: Ja, schön, und _________(9) bin ich in Hamburg?

B: Die ________________(10) ist um 19.15 Uhr!

A: Ja, gut, dann bitte zwei Fahrkarten, zweite ____________(11)
Kann ich mit EC-Karte ___________ (12) ?

B: Ja, natürlich! Ich wünsche Ihnen eine gute Reise!!

drdrew (Επισκόπηση προφίλ) 16 Δεκεμβρίου 2020 - 1:04:26 μ.μ.

Könnte jemand es bitte ausfüllen? Ich brauche Hilfe.

Inkognito (Επισκόπηση προφίλ) 16 Δεκεμβρίου 2020 - 7:01:16 μ.μ.

drdrew:A: Guten______! (1) Ich möchte zwei_____________(2) nach Hamburg.

B: _______Tag! (3) Hin und _____________(4) ?

A: Nein, bitte nur___________(5)!

B: Und wann möchten Sie____________(6) ?

A: Morgen Nachmittag!

B: Gut, dann_____________(7) ich Ihnen den ______ (8) um 15.30 Uhr.

A: Ja, schön, und _________(9) bin ich in Hamburg?

B: Die ________________(10) ist um 19.15 Uhr!

A: Ja, gut, dann bitte zwei Fahrkarten, zweite ____________(11)
Kann ich mit EC-Karte ___________ (12) ?

B: Ja, natürlich! Ich wünsche Ihnen eine gute Reise!!
(1)Tag; (2)Fahrkarten; (3)Guten; (4)zurück; (5) hin; (6)starten/losfahren; (7)buche; (8)Zug; (9)wann; (10)Ankuft; (11)Klasse; (12)bezahlen

drdrew (Επισκόπηση προφίλ) 16 Δεκεμβρίου 2020 - 9:00:12 μ.μ.

Vielen Dank für Ihre Hilfe

Πίσω στην αρχή