Στο περιεχόμενο

Music Discußion

από blazski, 6 Νοεμβρίου 2020

Δημοσίευση: 2

Γλώσσα: English

blazski (Επισκόπηση προφίλ) 6 Νοεμβρίου 2020 - 8:00:20 π.μ.

What first attracts you to a piece of music?

The lyrics? The beat? The melody? The timbre?

Dragomila (Επισκόπηση προφίλ) 24 Φεβρουαρίου 2021 - 11:59:24 π.μ.

The pleasant melody of the music first attracts me to the music. The more pleasant the melody, the more attractive the music.

Πίσω στην αρχή