Στο περιεχόμενο

How to make a German accent?

από germanlearningclub, 28 Μαΐου 2020

Δημοσίευση: 1

Γλώσσα: English

germanlearningclub (Επισκόπηση προφίλ) 28 Μαΐου 2020 - 7:32:14 μ.μ.

If you are an actor, you may find yourself auditioning to play a German character. In this case, you will need to modify some basic consonant and vowel sounds to make your speech more authentically Germanic (although you don't actually speak German). More importantly for English speakers, the German language has no "w" or "th" sounds. Try to keep your mouth compact and closed, and speak mostly with your lips. Doing this will help elevate your vowel sounds to match German pronunciation.
I hope this helps you,
source: How to make a German accent?

Πίσω στην αρχή