Στο περιεχόμενο

I'm looking friend for speaking and chatting german.

από bosnak123, 8 Φεβρουαρίου 2019

Δημοσίευση: 6

Γλώσσα: English

bosnak123 (Επισκόπηση προφίλ) 8 Φεβρουαρίου 2019 - 2:22:15 μ.μ.

Hi, I'am learning german language. I'm looking friend for make a practice on internet. Now I'm at Austria Wien and I'm going to A2 german course. İf you want to be friend with me, you can send me e-mail. Thank you.

anil.hocaoglu@gmail.com

mbmdbv (Επισκόπηση προφίλ) 10 Φεβρουαρίου 2019 - 4:18:49 μ.μ.

ich schrehe schleht deutch mit wer mohte ich schreche?

mbmdbv (Επισκόπηση προφίλ) 10 Φεβρουαρίου 2019 - 4:22:33 μ.μ.

bosnak123:Hi, I'am learning german language. I'm looking friend for make a practice on internet. Now I'm at Austria Wien and I'm going to A2 german course. İf you want to be friend with me, you can send me e-mail. Thank you.

anil.hocaoglu@gmail.com

mbmdbv (Επισκόπηση προφίλ) 10 Φεβρουαρίου 2019 - 4:24:47 μ.μ.

mbmdbv@abv.bg das ist meine adrese ich schprehe ein venig deutch im55 jare alt

Georgianaaaa (Επισκόπηση προφίλ) 23 Φεβρουαρίου 2019 - 10:52:36 π.μ.

bosnak123:Hi, I'am learning german language. I'm looking friend for make a practice on internet. Now I'm at Austria Wien and I'm going to A2 german course. İf you want to be friend with me, you can send me e-mail. Thank you.

anil.hocaoglu@gmail.com
Hello,I am also learning german language.

yagizmertkaya (Επισκόπηση προφίλ) 4 Μαρτίου 2019 - 6:58:48 μ.μ.

Hallo ich bin Mert. Meine Niveau A2-B1 und ich will mein Deutsch verbessern. Deswegen brauche ich einen Freund Deutsch zu sprechen. Ich benutze WhatsApp, Skype oder können wir ein andere App verwenden zu kommunisieren. Vielen Dank!

Ich warte auf ihre E-Mails: mertkaya1362@hotmail.com

Πίσω στην αρχή