Στο περιεχόμενο

English Keyboard, German Special Characters?

από Othalian, 19 Ιανουαρίου 2019

Δημοσίευση: 1

Γλώσσα: English

Othalian (Επισκόπηση προφίλ) 19 Ιανουαρίου 2019 - 10:29:04 μ.μ.

Hi,
I have a British keyboard on my laptop but here on this site I need to enter ß, ö, ü etc. I have managed to figure out that using double "s" for ß or "U" and "E" will produce Ü. This could be clearer at the very beginning of the course. Can I suggest you add in a very short tutorial to teach new users how to do things like this and help smooth their way to a more enjoyable learning experience?

PS Thanks for this course. It is challenging but enjoyable.

Πίσω στην αρχή