Στο περιεχόμενο

I would like, learn and collaborate is !! if possible. Thank you

από NORALGER, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Δημοσίευση: 1

Γλώσσα: Français

NORALGER (Επισκόπηση προφίλ) 30 Σεπτεμβρίου 2015 - 2:50:42 μ.μ.

Hello everyone;
I just joined my forum, and I wish to learn German together with friends ... in the same excuse ... is it possible ... Thanks

Πίσω στην αρχή