Στο περιεχόμενο

Ich brauche Hilfe

από ann230596, 6 Ιουλίου 2018

Δημοσίευση: 4

Γλώσσα: Deutsch

ann230596 (Επισκόπηση προφίλ) 6 Ιουλίου 2018 - 10:01:23 π.μ.

Hallo !!
Ich heiße Anna und ich studiere Deutsch. Ich schreibe eine Masterarbeit. Für die Masterarbeit benötige ich Osterkarten in deutscher Sprache.Ich habe nur einen Monat, um das Korpus zu sammeln und zu analysieren. Ich habe es in anderen Foren versucht, aber niemand hat mir geholfen. Kann mir jemand helfen und mir Karten (alle ihre Seiten) an eine E-Mail schicken? Persönliche Daten und Adresse werden nicht verwendet (Sie können sie sofort verwischen). Ich werde sehr dankbar für Ihre Hilfe sein.

Hier ist die E-Mail:
osterkarten1@gmail.com

salemcairo (Επισκόπηση προφίλ) 24 Νοεμβρίου 2018 - 10:34:11 π.μ.

Liebe Anna ,
Schone grouße un Sie Ich brauch dutsch lernen ob sie konen mir helfen

salemcairo (Επισκόπηση προφίλ) 24 Νοεμβρίου 2018 - 10:34:46 π.μ.

Liebe Anna ,
Schone grouße un Sie Ich brauch dutsch lernen ob sie konen mir helfen
Salem

lazar321 (Επισκόπηση προφίλ) 15 Μαρτίου 2019 - 2:39:50 μ.μ.

Hallo! Bitte,beantworten Sie diese Umfrage über die Todes strafe, wenn Sie Zeit haben. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPMnSr5qUfFZxwt4Qqa1bvKFh1XvrCnQQVzSamwhkU2pf9JA/viewform?usp=sf_link
Mit freundliche Grüßen,
Lazaro

Πίσω στην αρχή