Στο περιεχόμενο

Your comments about the website

από Neringa, 26 Δεκεμβρίου 2013

Δημοσίευση: 30

Γλώσσα: English

max_mustermann (Επισκόπηση προφίλ) 2 Νοεμβρίου 2014 - 11:34:44 π.μ.

http://deutsch.info/ru/courses/a1/2/1/13
- "Es ist ist vierzehn Uhr fünfzig". It is likely that the second "ist" is redundant

SladjanaM (Επισκόπηση προφίλ) 3 Νοεμβρίου 2014 - 12:25:28 μ.μ.

I can't hear the audio at all...

Dylony (Επισκόπηση προφίλ) 3 Νοεμβρίου 2014 - 3:36:52 μ.μ.

Το μήνυμα είναι κρυμμένο.

cblauwaert (Επισκόπηση προφίλ) 10 Φεβρουαρίου 2020 - 2:09:55 π.μ.

Good job, very good site. I have just a suggestion: add the possibility to start an exercise from zero by cleaning all the previous answers.

Aidan_Sweeney (Επισκόπηση προφίλ) 20 Φεβρουαρίου 2020 - 9:01:37 π.μ.

In the Grammar section at the bottom of this page, https://deutsch.info/courses/a1/6/3/1 I think there's an error. Across from "Sie geben," shouldn't the conversion be "Geben Sie" and not "Kommen Sie"?

Aidan_Sweeney (Επισκόπηση προφίλ) 20 Φεβρουαρίου 2020 - 9:04:19 π.μ.

On https://deutsch.info/courses/a1/6/3/2 shouldn't "enschuldigen" be spelled "entschuldigen" with a "t"?

jeannot2 (Επισκόπηση προφίλ) 5 Μαρτίου 2020 - 2:24:53 μ.μ.

I am learning German with a French interface. When I try to type two ss's the program turns it into an s-tzet. As you can see here.
I have to type another "s" to turn the ß back into ss. It this a bug or in the contrary a feature of the system?

jeannot2 (Επισκόπηση προφίλ) 5 Μαρτίου 2020 - 3:23:01 μ.μ.

I can't find anywhere instructions on how to complete the courses... I am on A1, do I need to complete each an every lesson
before procceding to the A2 level?

Elena_Souv (Επισκόπηση προφίλ) 21 Μαρτίου 2020 - 6:06:12 μ.μ.

Hallo!
I find the website interesting.. However, some irrelevant posts left me with a bad impreßion and I think maybe there s not so much control from the administrators about what it written and what is supoßed to be written and of course what mustn t be written.
I found a topic about an advertisement ( Voodoo offer and magic African spells) in the first page and I really think it must be deleted!!!!!
And also I think there s should be a better categorization reffering the topics/ posts.
For example, there are many people who want to find a "language parthner'' and I think it s a good idea to create only one or two topics for this idea......
Thanks in advance

merin (Επισκόπηση προφίλ) 1 Απριλίου 2020 - 4:11:28 μ.μ.

Hi, how can i download the grammatical lessons pls

Πίσω στην αρχή