Στο περιεχόμενο

aiuto testo redesco

από fenicia, 26 Φεβρουαρίου 2015

Δημοσίευση: 1

Γλώσσα: Italiano

fenicia (Επισκόπηση προφίλ) 26 Φεβρουαρίου 2015 - 9:04:53 π.μ.

buongiorno a tutti mi sono appena iscritta perché mi trovo a scrivere una lettera ad un datore di lavoro e non so quale delle due frasi sia più xorretta. Grazie!
quello che voglio dire in italiano è:
le sarei sarei molto grata se mi offrisse /mi concedesse la possibilità di realizzare questa esperienza lavorativa.

1) Ich wurde mich darauf freuen, ob Sie mir die Gelegenheit bieten wuerden, diese berufliche Ehrfahrung erlauben zu lassen: unterrichten von Italienisch als Ausländer in einem fremden Land.


2) .....OB SIE MIR DIE GRLEGENHEIT BIETEN, DIESE berufliche...... ... ZU FUhREEN.

Πίσω στην αρχή