Στο περιεχόμενο

der, die ODER das

από Terminator, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Δημοσίευση: 5

Γλώσσα: English

Terminator (Επισκόπηση προφίλ) 25 Σεπτεμβρίου 2014 - 6:29:50 μ.μ.

Hi,

I know there are some ruls that makes easier to understand/learn when to use der, die ODER das.
But on the other hand, there isn't any generic rule, am I right?
These three words are a big "pain in the ass" at learning German ...

Br.

AnaM24 (Επισκόπηση προφίλ) 30 Σεπτεμβρίου 2014 - 3:52:06 μ.μ.

You're right, there is no generic rule when to use der, die or das. You have to memorize the word with its article. that's the worst thing about learning German.

talip27 (Επισκόπηση προφίλ) 10 Οκτωβρίου 2014 - 6:08:58 μ.μ.

and in some stuation '' der''going to change ''die'' and ''die '' change to ''der'' remember akkusative= dativ and genitiv lol

talip27 (Επισκόπηση προφίλ) 10 Οκτωβρίου 2014 - 6:10:37 μ.μ.

Aber trotzdem lass uns unterhalten in deutsch und du würdest sehen wie ist leicht die deutsche sprache wenn du fängt sprehen an.

Aliraza142 (Επισκόπηση προφίλ) 14 Νοεμβρίου 2014 - 12:55:43 μ.μ.

Gen/ M :eines alten Mannes
F : einer alten Frau
N : eines alten Autos

M :dieses alten Mannes
F :dieser alten Frau
N :dieses alten Auto
plur :dieser alten Schuhe

Gen / drückt eine Beziehung zwischen einer Sache und eine Sache für ein Objekt oder ein Lebewesen
Verbreitung der Frage (wer / was)

________________
http://www.rivier.edu/
http://www.testking.net/testking-70-488.htm
https://www.facebook.com/RivierUniversity
http://www.testking.net/testking-300-207.htm

Πίσω στην αρχή