Στο περιεχόμενο

Genitiv

από Ferimark, 16 Αυγούστου 2014

Δημοσίευση: 3

Γλώσσα: Deutsch

Ferimark (Επισκόπηση προφίλ) 16 Αυγούστου 2014 - 10:04:09 μ.μ.

Hallo
wo kann ich hier über Genitiv lernen?

Danke

talip27 (Επισκόπηση προφίλ) 10 Οκτωβρίου 2014 - 6:12:53 μ.μ.

s -es zuerst zumbeispiel ;hans' hunde. lauras house.

NABIL (Επισκόπηση προφίλ) 19 Οκτωβρίου 2014 - 6:24:05 μ.μ.

Gen/ M :eines alten Mannes
F : einer alten Frau
N : eines alten Autos

M :dieses alten Mannes
F :dieser alten Frau
N :dieses alten Auto
plur :dieser alten Schuhe

Gen / drückt eine Beziehung zwischen einer Sache und eine Sache für ein Objekt oder ein Lebewesen
Verbreitung der Frage (wer / was)

Πίσω στην αρχή