انجمن آخرین ارسال

درباره وب سایت

سوالات، نظرات و پیشنهادات در مورد وب سایت deutsch. info

 • موضوعات: 170
 • پست‌ها: 1535

تازه‌ها

اطلاعات، رویداد‌ها و همه چیز در مورد زبان آلمانی و کشورهای آلمانی زبان

 • موضوعات: 22
 • پست‌ها: 118

پرسش در مورد زبان آلمانی

دستور زبان، عبارات، اصطلاحات، ترجمه، تست زبان

 • موضوعات: 205
 • پست‌ها: 1015

دوره‌ها و مواد آموزشی

دوره‌های آموزش زبان آلمانی، لینک‌ها و توصیه‌های یادگیری مواد آموزشی، واژه نامه‌ها، وب سایت‌ها

 • موضوعات: 74
 • پست‌ها: 438

مهاجرت

شرایط، روش‌ها، شهروندی و مشاوره

 • موضوعات: 19
 • پست‌ها: 61

آموزش و پرورش و مدارک تحصیلی

مورد نیاز برای دانش آموزان، ثبت نام، هزینه‌ها، آموزش، جستجوی کار، راهنمایی

 • موضوعات: 39
 • پست‌ها: 155

کار

جستجوی کار و ایجاد کسب و کار در کشورهای آلمانی زبان، مشاوره، راهنمایی

 • موضوعات: 58
 • پست‌ها: 155

زندگی

مسکن، مراقبت از کودکان، مدارس، بیمه

 • موضوعات: 24
 • پست‌ها: 156

گردشگری

مشاوره، راهنمایی، پرسش و پاسخ درباره سفر به کشورهای آلمانی زبان

 • موضوعات: 9
 • پست‌ها: 12

ادبیات، موسیقی، فیلم

همه چیز درباره ادبیات زبان آلمانی، موسیقی و فیلم

 • موضوعات: 14
 • پست‌ها: 70
 • موضوعات: 52
 • پست‌ها: 240