تماس

  • راهنما، انتقادات و پیشنهادات

    برای بهبود سایت به ما کمک کنید! ما همیشه از نظر‌ها، سوال‌ها یا پیشنهادات شما برای بهینه سازی سایت استفبال می‌کنیم.

    لطفا با تیم پشتیبانی تماس بگیرید: support@deutsch.info

  • درخواست مطبوعات

    آیا شما روزنامه نگار و یا نماینده رسانه‌ای هستید و نیاز به اطلاعات بیشتری دارید؟

    اطلاعات بیشتر را می‌توانید در صفحه رسانه‌ها دریافت کنید.

به روز بمانید ما را دنبال کنید Facebook و Twitter