O nás

Co je deutsch.info?

deutsch.info je on-line platforma pro studium německého jazyka, která využívá moderní didaktické prostředky a zároveň nabízí praktické informace o životě a práci v Německu a Rakousku.

Tento bezplatný portál se věnuje němčině a její rostoucímu významu v evropském a mezinárodním kontextu. Pracovní trhy v Německu a Rakousku jsou pro obchodní partnery z jiných zemí atraktivní a jsou otevřené novým, kvalifikovaným pracovním silám. Spolu s tím stoupá i zájem o učení se německého jazyka.

Hlavní cílovou skupinou deutsch.info jsou motivovaní studenti německého jazyka s živým zájmem o jazyk, kulturu a lidi. Portál se zaměřuje také na pracující nejrůznějších kvalifikací, osoby zamýšlející přestěhovat se do Německa nebo Rakouska, případně tam už žijící, jakož i na všechny ty, kteří němčinu potřebují ve svém povolání, na žáky, turisty nebo obyvatele příhraničních oblastí.

Proč se učit německy?

  • Zeměpisná poloha Německa, Rakouska a Švýcarska ve středu Evropy a také kulturní a hospodářský význam těchto zemí činí německý jazyk velmi atraktivním.
  • Přes 100 milionů lidí na světě hovoří německy.
  • Téměř 20 milionů lidí na světě se věnuje studiu němčiny.
  • Němčina je nejvíce používaným jazykem v EU.
  • Němčina je podle Eurostatu druhým nejčastějším cizím jazykem v EU.